gofteman saziدر راستای گفتمان سازی معارف عاشورایی با استفاده از ظرفیت رسانه ای، به لطف حضرت ارباب، در محرم امسال، چندین برنامه تلویزیونی با عنوان یارهفتاد و سوم از شبکه یک سیما پخش شد.

صفحه8 از8