دانشگاه

photo_۲۰۲۰-۱۲-۱۳_۱۹-۳۷-۲۴.jpg

⭕️#وحدت_حوزه_و_دانشگاه| حوزه‌ی تنها - بدون دانشگاه - کفاف نیازهای امروز ملّت و کشور ایران را نمیدهد. دانشگاهِ تنها - بدون حوزه - هم کفاف نمیدهد.

?رهبر معظم انقلاب ۱۳۷۳/۰۹/۲۷

#کلام_ولی #تمدن_اسلامی
@almorsalaat
@tanhaelaj