روز پژوهش

photo_۲۰۲۰-۱۲-۱۵_۰۸-۵۹-۲۶.jpg

🌹25 آذر روز پژوهش

🌺 اینفوگرافیک/ پژوهش نیاز هر کشور

@idoyazd
@tanhaelaj