وقتی شارژمغزتان تمام میشود

photo_۲۰۲۰-۱۲-۰۲_۱۹-۵۳-۱۲.jpg

🧠وقتی شارژ مغزتان به پایان نزدیک می‌شود،
🔌برای شارژ باید به دنبال 📚 بگردید!
#فرهنگ_کتابخوانی

@book_room
@tanhaelaj