دو موضوع مهم پیام امروز حضرت آقا درباره شهادت دانشمند علمی کم نظیر شهید محسن فخری زاده

1.jpg

✅دو موضوع مهم پیام امروز حضرت آقا درباره شهادت دانشمند علمی کم نظیر #شهید_محسن_فخری_زاده:

1️⃣ پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و آمران آن
2️⃣ پیگیری تلاش علمی و فنی شهید در همه‌ی بخشهائی که وی بدانها اشتغال داشت.

#انتقام_سخت
#تلاش_علمی_و_فنی
@gofteman_emam
@tanhaelaj