در انتظار شهدای علوم انسانی

photo_۲۰۲۰-۱۱-۲۸_۰۵-۳۶-۲۳.jpg

آن‌سال‌ها نامه نوشتیم به وزیر علوم برای تغییر رشته (البته نمادین) به هسته‌ای. در دانش هسته‌ای، جبهه درگیری روشنی وجود داشت. پشت سر هم شهید می‌داد.
وقتی احمدی روشن شهید شد، بلافاصله طرح جلد ماهنامه #حیات را اختصاص دادیم به شهدای هسته‌ای ولی سؤال متفاوتی را طرح کردیم: چرا کسی از علوم انسانی شهید نمی‌شود؟
ماهنامه حیات، شماره ۶۱، دی ۱۳۹۰
پ.ن. خوب یادم هست عکس باکیفیت از برخی از این شهدا پیدا نکردیم.

@polemodiriat
@tanhaelaj