این موضوع اصلاً نباید فراموش شود

photo_۲۰۲۰-۱۱-۲۷_۲۲-۳۹-۰۰.jpg

❌این موضوع اصلاً نباید فراموش شود
بازخوانی یکی از انتظارات رهبر انقلاب از تشکل‌های دانشجویی

«در قضیه‌ی ترورهای (دانشمندان هسته‌ای)، من عقیده‌ام این است که بچه‌های تشکل‌های دانشجویی در این قضیه کوتاه آمدند؛

یعنی کم‌عملی نشان دادند. باید این قضیه را بزرگ میکردید. البته نه اینکه بزرگ کنید - چون خودش بزرگ است - همان جور که هست، منعکس میکردید.

ما حتّی ندیدیم تشکلهای ما پوستر این شهدا را هم چاپ کنند، منتشر کنند، پخش کنند، یادمان اینها را نگه دارند.

نه، این موضوع اصلاً نباید فراموش شود؛ این کار کوچکی نیست.»
۱۳۹۰/۰۵/۱۹
دیدار دانشجویان با رهبر معظم انقلاب

چگونه نگذاریم یاد شهدای هسته‌ای فراموش شود؟
@kalk_ir
@tanhaelaj