برخی از نمونه فعالیتهای پایانی بینش پژوهان در دوره سیری در کتاب همرزمان حسین علیه السلام

? برخی از نمونه فعالیتهای پایانی بینش پژوهان در دوره سیری در کتاب همرزمان حسین علیه السلام ??

#همرزمان_حسین
#بینش_مطهر
#حجت_الاسلام_علوی

@tanhaelaj