سالگرد شهدای آبان ماه

photo_۲۰۲۰-۱۱-۰۸_۱۲-۰۰-۵۶.jpg

سالگرد شهدای 18 آبان 1359 کرخه نور

عرب بودند اما دلشان با اسلام عزیز بود. آمار تحرکات عراقی‌ها را به رزمندگان می‌دادند. خلاصه یک روز عراقی‌‎ها 28 تن از مردانشان را از نوجوان تا پیرمرد 80 ساله بردند و دیگر خبری از آن‌ها نشد. چند سال بعد گور دسته‌جمعی آن‌ها پیدا شد درحالیکه دست و چمشان بسته بود.
یادمان #هویزه که رفته‌اید؟ استخوان‌های این شهدای غریب و مظلوم هم در چند قدمی مزار شهدای حماسه هویزه دفن شده است و اکنون دیگر بنای مستقلی ساخته شده است. از همین فاصله دور به همه شهدا سلام.

@PavaraQi
@tanhaelaj