گزارش تصویری - جلسه هم اندیشی مسئول بینش مطهر استان یزد و مدیران اجرایی با مدیرکل محترم تبلیغات اسلامی استان یزد

779196722 571103

گزارش تصویری
 
جلسه هم اندیشی مسئول بینش مطهر استان یزد و مدیران اجرایی 
با مدیرکل محترم تبلیغات اسلامی استان یزد
 
حجت الاسلام علوی
حجت الاسلام نجیمی
بینش مطهر