گزارش- افتتاحیه سومین دوره تربیت مربی و مدرس کشوری

186401172 357396

گزارش
 افتتاحیه سومین دوره تربیت مربی و مدرس کشوری
سیرمطالعاتی آثار استاد شهید
مرتضی مطهری
حجت الاسلام علوی 
 آیین افتتاحیه با سخنرانی مسئول دبیرخانه بینش مطهر یزد برگزار شد. حجت الاسلام علوی در آیین افتتاحیه به ضرورت پاسخگویی به چهار پرسش "چرا مطالعه؟"، "چرا سیر مطالعاتی؟"، "چرا سیر مطالعاتی استاد مطهری؟" و "چرا اول سیر مطالعاتی استاد مطهری؟" برای تداوم یافتن این دوره اشاره نمود و در مورد چگونگی مطالعه و مباحثه و کلاس نکاتی را برشمرد.
 
 مراسم در ادامه با معرفی دوره و ارائه گزارش از دوره های قبل توسط دبیر اجرایی دبیرخانه جناب آقای زارع همراه شد.
 
 در پایان با تقدیر از نفرات برتر دوره و اندیشه جویانی که اقدام به برگزاری طرح نمودند به پایان رسید.
 
 
 دبیرخانه بینش مطهر یزد
 
 @binesh_yazd