گزارش تصویری- جلسه افتتاحیه دوره بینش مطهر شهرستانهای میبد و اردکان

643388856 351128

گزارش تصویری
 
جلسه افتتاحیه دوره بینش مطهر شهرستانهای میبد و اردکان
باحضور حجت الاسلام علوی مسئول دبیرخانه بینش مطهر استان یزد
 
  شنبه۹۸/۴/۱۵
فیروز آباد، خیابان سلمان فارسی، مسجد حمزه علی
 
 دبیرخانه بینش مطهر استان یزد
 
حجت الاسلام علوی 
بینش مطهر 
 
 @binesh_yazd