گزارش جلسه نشست هم اندیشی اعضای محترم دبیرخانه بینش مطهر استان يزد با جانشین محترم فرمانده سپاه الغدیر

632088428 274874 

گزارش
 
جلسه نشست هم اندیشی اعضای محترم دبیرخانه بینش مطهر استان يزد با جانشین محترم فرمانده سپاه الغدیر برای توضیح طرح بینش مطهر و فراهم نمودن مقدمات برگزاری دوره برای کارکنان ،بسیجیان و خانواده کارکنان برگزار گردید.
98/3/11
هم اندیشی بینش مطهر
سپاه
 
بینش مطهر برگزار کننده دوره های مطالعاتی آثار شهيدمطهري 
ثبت نام دوره در سایت :   
 BinesheMotahar.IR 
 آدرس‌در‌ایتا،تلگرام‌ و سروش
 @binesh_yazd