گزارش تصویری امضای تفاهم نامه

152512515 266020
گزارش تصویری
 
امضای تفاهم‌نامه دوجانبه بین مدیریت حوزه علمیه خواهران استان یزد و دبیرخانه بینش مطهر استان در محل مدیریت حوزه علمیه خواهران