گزارش تصویری- دومین جلسه دانش افزایی و توانمندسازی اساتید و مربیان دوره بینش مطهر

547370130 259956

گزارش تصویری- دومین جلسه دانش افزایی و توانمندسازی اساتید و مربیان دوره بینش مطهر 

با حضور حجت الاسلام علوی