نشست فعالین کانونها و تشکلهای دانشگاه یزد

694235130 221464

نشست فعالین کانونها و تشکلهای دانشگاه یزد

به همت نهاد مقام معظم رهبری در استان یزد برگزار شد.
در این نشست فهرستی پیشنهادی برای توانمندسازی تشکلها ارایه شد:
از "صد دلیل برای کار تشکیلاتی" تا "تشکیلات تمدن ساز"
 
حجت الاسلام علوی
تشکل
دانشگاه