گزارش تصویری- روز دوم- آنچه در دانشکده مدیریت نیاموختم!

363762477 217514

 گزارش تصویری روز دوم

آنچه در دانشکده مدیریت نیاموختم
 دوشنبه 16 اردیبهشت
با حضور حجت الاسلام علوی
حجت الاسلام علوی
زیر خیمه حسین
 
عمارت صادقیه
 @andisheyazd