گزارش تصویری- جلسه اول آنچه در دانشکده مدیریت نیاموختم!

782947115 216351

 گزارش تصویری روز اول- آنچه در دانشکده مدیریت نیاموختم

 
 شنبه ۱۴ اردیبهشت
 
با حضور حجت الاسلام علوی
حجت الاسلام علوی
زیر خیمه حسین
عمارت صادقیه
 @andisheyazd