آنچه در دانشکده مدیریت نیاموختم!

742241470 207049

 آنچه در دانشکده مدیریت نیاموختم!

مدرس: حجت الاسلام علوی
 14و15 اردیبهشت
 عمارت صادقیه
 ثبت نام: ارسال8به 10001000900100
 @andisheyazd
 اطلاع رسانی رویدادهای فرهنگی و مردمی استان یزد 
 @Farhangyazd