نمایشگاه مجازی کتاب تمدید شد

نمایشگاه مجازی کتاب تمدید شد

?نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به مدت ۲ روز تا ساعت ۲۴ چهارشنبه (۸ بهمن ماه) تمدید شد.

?ساعت بازدید و خرید به صورت ۲۴ ساعته است و کتاب‌های ناشران داخلی با تخفیف ۲۰ درصدی و کتاب‌های ناشران خارجی با تخفیف حداقل ۵۰ درصدی ارائه می‌شود.
@Farsna

 

@tanhaelaj