در این .....

photo_۲۰۲۰-۱۰-۱۴_۲۰-۰۰-۱۹.jpg

? در این شماره میخوانیم:

✅ محیا: در این فصل با توجه به آخرین دیدار مادحین اهل بیت علیهم السلام با رهبری به نقش هیآت در ترویج سبک زندگی اسلامی پرداخته شده است.

✅ زائر مضطر: این فصل نیز به بررسی افراد موثر بر شکل گیری جریان اربعین, جایگاه تمدنی اربعین, بررسی تفاوت فعالیت های هنری و رسانه ای و ضرورت پرداختن به ابعاد هنری اربعین و... می پردازد.

✅ آیین و ادب: نگاهی تاریخی به شکل گیری هیآت, بررسی زندگی خادم الحسین محمدحسین حدادیان و کتابخانه هیأت اعم مطالبی هستند که در این فصل مورد بررسی قرارگرفته اند.

@ain_misaq_ba_shohada
@misaq_ba_shohada
@tanhaelaj