پویش....

photo_۲۰۲۰-۱۰-۰۴_۱۷-۱۰-۲۹.jpg

✅ پویش ملی خادم ارباب کیست برگزار می‌شود:

? هیچ چیز مانع خدمت نوجوانان اربعینی نمی‌شود

? پویش ملی خادم ارباب کیست ویژه نوجوانان و جوانان، با هدف ترویج فرهنگ یاری امام در زندگی در ایام اربعین حسینی برگزار می‌شود.
http://hvasl.ir/news/234939
? @hvasl_ir