بازنشر....

#بازنشر
🏴 آنچه از اربعین آموختیم:

🔻از دوره #کارورزی_اربعین تا #رزمایش_همدلی روزگار کرونا

🔹اربعینی ها روش زندگی پیامبرانه را در اربعین آموخته اند. پیغامبری به روش خود پیامبر، آنچنان که خانواده پیغمبر هم چنین بودند. کربلا روش پیامبرانه زیستن امام حسین بود و امتدادش در اربعین، روش خانواده امام حسین. امام حسین اینگونه بود. زینب کبری هم این چنین بود که از #آبرویشان هم برای دین خدا هزینه کردند. این یکی از شاخصهای حرکت پیامبرانه است. اربعین بهترین کارگاه برای ما بود! بهترین دوره کارآموزی بچه های انقلاب!

🔹امروز هم میتوان از #مالمان، از #آبرویمان، از #فکرمان، از #زبانمان برای روزگار کرونا بهره جست. میتوان اگر خودمان توانی داریم کمک کنیم ولو با حذف یک وعده غذا در ماهمان. اینجا همه میتوانند سهمی داشته باشند. در اربعین کسی خودش را از خدمت محروم نمیکرد ولو به نذر یک طبق خرما!

🔹حتی اگر توان مالی نداریم میتوان #زبان_خیر داشت. میتوان خیرینی را شناسایی کرد و آبرومندانی را که تا دیروز مشغول به کار بودند و در این روزها به سختی افتاده اند به آنها وصل کرد.

#زندگی_اربعینی
#حجت_الاسلام_علوی
@tanhaelaj