هیچ انسانی بی نیاز از بهره برداری از مراسم کربلا نخواهد بود ...
و هیچ عالم و اندیشوری مستغنی از رهنمود عاشورا نیست؛ حتّی زاهدان و عابدان که در بین راهند و حکیمان و متکلّمان که به پایان راه نزدیکند

222222222222هر کس از خانه‌اش بخواهد بیرون بیاید مستحب است که این دعای حسین‌بن‌علی را بخواند «اللهمّ إنّی لم أخرج أشراً و لا بطراً» یعنی خدایا من از خانه بیرون آمدم راه کسی را نبندم, خلافی نکنم, حرامی نگویم, حرامی نبینم, حرامی نخورم،
خدایا من بیرون نمی‌آیم که اختلافی ایجاد کنم, کینه ایجاد کنم, اوضاع کسی را به هم بزنم, گران بفروشم, گران بگیرم, قاچاق کنم, کسی را معتاد کنم, من نیامدم رشوه بدهم یا رشوه بگیرم ؛ این راه حسین‌بن‌علی است اگر کسی این برنامه را داشت یعنی در تمام طول سال وقتی از منزل خارج می‌شود لااقل نیّتش این باشد این معلوم می‌شود عزاداری‌اش کاملاً مقبول است چون معیار مشخص شد.(سخنرانی علامه جوادی آملی در عاشورای 1435)