و هر
روز صبح
به تو می‌گویم :
من از آنِ توأم...

 

@alfavayedolkoronaieh🌱

photo_۲۰۲۰-۱۲-۰۳_۱۲-۰۲-۰۳.jpg

🌹|💔
کاش این روزها کسی پیدا می‌شد
و برایمان
"قرنطینه در حرم"
و "تنفس در هوای حسین"
را تجویز می‌کرد...

 

من حـرم لازمـم دلـم تـنـگ اسـتــــــ
روزگـارم بـبـیـن بـہ هـم خـورده ...

 

#سحر_شهریاری

@arbaeen_ba_shoma
@tanhaelaj

photo_۲۰۲۰-۱۲-۱۰_۱۶-۴۲-۴۹.jpg

• باب‌الحوائج

 

#شب_جمعه
#حسین جان

@ehsanSaadi

 

@alfavayedolkoronaieh🌱