سال دیگه این ایام
خیلیارو با اسم #شهید.... صدا میکنند
اوناییکه خریده میشن این شبا...
و شهادتنامه شون امضا میشه!

میشه مارو بخری؟:)
#شهادت

+التماس دعا

@ansar_zeinab69
@tanhaelaj

میگَن‌
اِنقَدر که از حاج قاسم میگین
یه‌کَم هم از فاطمیه بگین...

 

خُب بسم‌الله...
اهالیه فُرودگاهِ بَغداد
و مَحل حادثه میگَن
خیلی هامون به بوی گوشتِ
سوخته تا اینجا اومدیم...
اینَم روضه فاطمیه...

 

#اهل‌روضه‌خودشون‌گرفتن?

@ya_rafigh_18
@tanhaelaj

photo_۲۰۲۰-۱۲-۲۷_۱۹-۵۸-۵۹.jpg

کاش همان روایت
هفتاد و پنج روز
صحیح باشد

#فاطمیه
#آه_مادر
#هفتادوپنج‌روز

@AlamdarGraphic
@tanhaelaj