شاید سالگرد حاجی شنبه باشه ...
ولی ما تلخیِ روز جمعه ۱۳ دی ماه و
یادمون نمیره ...?

#حاج_قاسم♥️

@yadegaranir

@alfavayedolkoronaieh?

photo_۲۰۲۰-۱۲-۲۷_۲۱-۴۷-۵۱.jpg

ڪلمینے!
انا علے بن ابےطالب ع....
یه ڪَمے حرف بِزن
علے نمیره ...
حرفــ رفٺن نزن عݪے میــمیرهہ!

@ansar_zeinab69
@tanhaelaj

? قرص خواب!

?تاریخ درس عبرت است، قصه و داستان نیست...
و تاریخ، زمانی عبرت‌آموز است که زنده باشد. تاریخ مرده، قرص خواب است!
?تاریخ مرده حربه‌ای است تا از داستان واقعی امروز غافل باشیم...

?...مُسْلِم «وَلِیِّ اَمْر» است

#فتنه۸۸
#بصیرت

@tanhaelaj