-بَقیع خاکِ پوک و تُردی دارد.
باران بزند، گِل می‌شود.
ورِ کشاورز زاده‌ی ذهنم می‌گوید: "این همه برای کبوترها گندم می‌ریزند، چرا سبز نمی‌شوند؟ چرا بقیع گندم‌زار نمی‌شود؟" ورِ شاعر ذهنم می‌گوید: "سال‌هاست بر خاکش اَشکِ شور ریخته. توقع داری چیزی سبز شود؟ تو می‌دانی چندتا دِل این‌جا جا مانده؟"

-حامد عسکری /خال سیاه عربی
@moharrerr

 

@alfavayedolkoronaieh?

زرنگ باش!
از طرف امام‌ زمان برایِ حضرت زهرا(س) روضه برو، نذری بده، صدقه بده، گریه کن...
اینجوری دوتا ثواب داری...
دوتا رزق داری...

#فاطمیه ?
#از_جمله_کارهای_خوب ?

@yadegaranir

@alfavayedolkoronaieh?

*حرمت مادر*

✍️ خیابون خیلی شلوغ بود، هم پیاده رو و هم سواره رو. از اون وقتی که طرح پنج‌شنبه‌ها رو برداشتن از ظهر تا غروب پنج‌شنبه تردد توی شهر یه مکافاتیه که نگو و نپرس.

یهو با صدای داد و هوار ? چن نفر از ماشینای جلویی، همه نگاه‌ها به سمت اونا رفت. هم مُشت و لگد پرتاب می‌کردن، هم یه ریز تو دهن‌شون فحش میومد، عین نقل و نبات.
چن نفر از راننده‌ها و پیاده‌ها اومدن برای سوا کردن. منم رفتم جلو ببینم چه خبره. رسیدم نزدیک محل بزن بزن. دیدم فحش عین ریگ نثار هم می کنن. یکی از تو جمع گفت: بابا، حال دارینا، جمعش کنین، سوار شین بریم به کار مون برسیم... بی خیال شین جون #مولا.

?یکی از طرفای دعوا جواب داد: آخه، فحش مادر داده بهم، می‌کشمش.
اون یکی _که دماغش خونین و مالین بود_ زود جوابشو داد: بی مرام نباش، به خودت گفتم نه مادرت.
گفت:نه خودم شنیدم، به مادرم فحش دادی...
جواب شنید: به فاطمه، نه...
گفت: حواست هست به #فاطمه داری قسم می‌خوریا؟
جواب داد: معلومه که حواسم هست...

?یکی بلند از میون جمع فریاد زد: پس #صلوات بفرستین و ختمش کنین.
همه جمع بلند صلوات فرستادند و دو طرف هم رفتند سوار ماشیناشون بشن.

داشتم منم بر می‎گشتم، دیدم جلویی داره به همراهش میگه: صد هزار مرتبه شکر که هنوز فاطمه و #مادر این همه #حرمت دارن...

 

? #دکتر_مصباح‌الهدی_باقری

 

@alfavayedolkoronaieh
@tanhaelaj