روایت دلتنگی

photo_۲۰۲۱-۰۱-۰۳_۱۸-۲۳-۴۹.jpg

#روایت_دلتنگی

🔸یکی تو را صدا میزند...

#دانشگاه_هویزه
#شهید_علم_الهدی
#خادمی
#تربیتی

@tanhaelaj