سلام بر هویزه که دانشگاه است

photo_۲۰۲۱-۰۱-۰۳_۱۸-۲۴-۳۹.jpg

🔸سلام بر هویزه که دانشگاه است...

#کربلای_هویزه
#عملیات_نصر
#دانشگاه_هویزه
#تربیتی
@tanhaelaj