آیت الله مصباح یزدی

photo_۲۰۲۱-۰۱-۰۱_۲۰-۲۶-۴۱.jpg

آشنایی مختصر با مرحوم علامه مصباح یزدی

@hvasl_ir
@tanhaelaj