سیر مطالعاتی

677927126 284105

انسان هر روز در معرض انتخاب های زیادی است و این انتخابها سرنوشت او را میسازند.

برای تصمیم گیری درست و انتخابهای در لحظه، باید چهار نظام وجودی انسان با همدیگر هماهنگ باشد: نظام فکری، نظام روحی، نظام جسمی و نظام اجتماعی
زیرساخت همه نظامها  نظام فکری است. کسانی در عرصه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خوش میدرخشند که نظام فکری صحیحی داشته باشند.
مهمترین شیوه رسیدن به یک نظام فکری درست، داشتن سیر مطالعاتی است. اینجا است که سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری جایگاه خودش را برای پاسداران ارزشهای انقلاب و فعالین عرصه فرهنگی نشان میدهد.
 
حجت الاسلام علوی
سالن علامه شهید مطهری
سپاه الغدیر