ام‌البنین پیش‌ همه روضه خواند،گفٺ

photo_۲۰۲۱-۰۱-۲۷_۱۶-۴۹-۲۹.jpg

...
ام‌البنین پیش‌ همه روضه خواند،گفٺ
شرمندھ ام رباب پسرم را حلال ڪن..‌

『 #یا_ام_البنیـن ?

@talabe_graph
@alfavayedolkoronaieh
@tanhaelaj