مسجدنما

photo_۲۰۲۱-۰۱-۲۶_۲۰-۵۳-۰۳.jpg

?مسجدنما

?مادر پسرها

- از امام حسین علیه‌السلام چه خبر دارى؟
بشیر خبر شهادت یک یک فرزندانش را به او خبر می‌داد اما ام البنین پیاپى از حسین می‌پرسید. چون بشیر خبر حسین را گفت، ناله ام البنین بلند شد...

@tanhaelaj