2. شرح حالات رفتگان

در حالى كه آن‌ها داراى عزّت پايدار و درجات والاى افتخار بودند، پادشاهان حاكم يا رعيّت سرفراز بودند كه سرانجام به درون برزخ راه يافتند و زمين آن‌ها را در خود گرفت و از گوشت بدنهاى آنان خورد و از خون آنان نوشيد، پس در شكاف گورها بى جان و بدون حركت پنهان ماندهاند.

انسان۲۵۰ساله

 
 امام سجاد در عاشورای سال۶۱هجری به امامت رسیدند و در سال ۹۴ مسموم و شهیــد شدند. در تمامِ این مدت آن بزرگوار همان هدف را دنبال کردند.
اکنون با این بینش ، جزئیاتِ کارِ امام سجاد علیه السلام را پیگیری کنید که چه مراحلی را پیمودند و چه تاکتیک هایی را به کار بردند و چه موفقیت هایی را بدست آوردند.

قبول باشد!

امام حسين همه هستي‌اش را در راه خدا داده است. حضرت زينب كنار قتلگاه مي‌آيد و مي‌گويد: خدايا اين قرباني قليل را به لطف و كرمت قبول كن. پيغمبر ما فرمودند: احدي در عالم از خدا طلب ندارد. چند سال نماز خواندي، ميلياردها سال مي‌خواهي در بهشت بروي؟