سلام بر حسین که شاگرد کوچک کلاس کربلاست

photo_۲۰۲۱-۰۱-۰۳_۱۸-۲۴-۱۴.jpg

🔸سلام بر حسین که شاگرد کوچک کلاس کربلاست...

 

#دانشگاه_هویزه
#شهید_علم_الهدی
#تربیتی

@tanhaelaj