سلام بر حسین که شاگرد کوچک کلاس کربلاست

photo_۲۰۲۱-۰۱-۰۳_۱۸-۲۴-۱۴.jpg

?سلام بر حسین که شاگرد کوچک کلاس کربلاست...

 

#دانشگاه_هویزه
#شهید_علم_الهدی
#تربیتی

@tanhaelaj