آقای سلیمان! شما دیگر چرا؟! بصیرت! بصیرت

🔻آقای سلیمان! شما دیگر چرا؟! بصیرت! بصیرت!

🔹جناب سلیمان‌بن‌صُرَد خُزاعی! شما جوان نبودی که جوانی کنی، شما جاهای دیگر هم خطاهایی کردی اما درس نگرفتی.

🔹در خودت یک مرور بکن... شما مشکلاتی داشتی‌ها! شما به قول امروزی‌ها مجتهدی بودی و شاید مرجع تقلیدی...، شما هم‌عصر و حتی شاید هم‌مباحثه‌ای حبیب بودی، حبیبی که امام عاشورا، او را به فقاهتش ستود: «الی الرجل الفقیه» جناب سلیمان! شما دیگر چرا؟!

🔹شما «منقلب» بودی؛ «انقلابی» نبودی. انقلابی چشمه مدام است، مقطعی نیست. شما چرا مردود شدی؟ البته شما درس بزرگی به انقلابیون عالم دادی که همه بدانند در انقلاب، عده‌ای انقلابی‌اند و عده‌ای منقلب؛ عده‌ای انقلابی می‌شوند ولی انقلابی نمی‌مانند...در انقلاب‌ها این قاعده جاری است، چنان که در انقلاب خودمان نیز دیدیم...

🔹جناب سلیمان! امیرالمؤمنین و امام حسن و نظام ولایی‌شان در مقابل اشتباهاتت سعه صدر و مدارا به خرج دادند و خلاصه آن‌قدر سنت‌های الهی به شما چراغ سبز نشان دادند تا شاید گذشته‌ها را جبران کنی، تا در جایگاه نخبگانی‌ات راه‌گشا و کارساز باشی و آینده‌ای درخشان برای کوفه ۶۰ هجری بسازی.

🔹اما هرچه بود، باز هم خدا را شکر که عبرتی شدی برای آیندگانی که می‌خواهند از سال ۶۱ هجری درس بگیرند. خدایا ما را مایه عبرت دیگران قرار مده!

📚...مُسْلِم «وَلِیِّ اَمْر» است

#حجت_الاسلام_علوی
#نشر_سدید
#فتنه۸۸
#بصیرت
#نه_دی

@tanhaelaj