آقای سلیمان! شما دیگر چرا؟! بصیرت! بصیرت

?آقای سلیمان! شما دیگر چرا؟! بصیرت! بصیرت!

?جناب سلیمان‌بن‌صُرَد خُزاعی! شما جوان نبودی که جوانی کنی، شما جاهای دیگر هم خطاهایی کردی اما درس نگرفتی.

?در خودت یک مرور بکن... شما مشکلاتی داشتی‌ها! شما به قول امروزی‌ها مجتهدی بودی و شاید مرجع تقلیدی...، شما هم‌عصر و حتی شاید هم‌مباحثه‌ای حبیب بودی، حبیبی که امام عاشورا، او را به فقاهتش ستود: «الی الرجل الفقیه» جناب سلیمان! شما دیگر چرا؟!

?شما «منقلب» بودی؛ «انقلابی» نبودی. انقلابی چشمه مدام است، مقطعی نیست. شما چرا مردود شدی؟ البته شما درس بزرگی به انقلابیون عالم دادی که همه بدانند در انقلاب، عده‌ای انقلابی‌اند و عده‌ای منقلب؛ عده‌ای انقلابی می‌شوند ولی انقلابی نمی‌مانند...در انقلاب‌ها این قاعده جاری است، چنان که در انقلاب خودمان نیز دیدیم...

?جناب سلیمان! امیرالمؤمنین و امام حسن و نظام ولایی‌شان در مقابل اشتباهاتت سعه صدر و مدارا به خرج دادند و خلاصه آن‌قدر سنت‌های الهی به شما چراغ سبز نشان دادند تا شاید گذشته‌ها را جبران کنی، تا در جایگاه نخبگانی‌ات راه‌گشا و کارساز باشی و آینده‌ای درخشان برای کوفه ۶۰ هجری بسازی.

?اما هرچه بود، باز هم خدا را شکر که عبرتی شدی برای آیندگانی که می‌خواهند از سال ۶۱ هجری درس بگیرند. خدایا ما را مایه عبرت دیگران قرار مده!

?...مُسْلِم «وَلِیِّ اَمْر» است

#حجت_الاسلام_علوی
#نشر_سدید
#فتنه۸۸
#بصیرت
#نه_دی

@tanhaelaj