روحیه کتاب خوانی مان ضعیف است

photo_۲۰۲۰-۱۲-۱۵_۲۳-۳۳-۱۵.jpg

📄 خط‌حزب‌الله | روحیه کتاب‌خوانی‌مان ضعیف است

🔻 با تلخی باید اعتراف کنیم که رواج کتاب و روحیه‌ی کتابخوانی در میان ملت عزیز ما که خود یکی از مشعل‌داران فرهنگ و کتاب و معرفت در طول تاریخ پس از ظهور اسلام بوده است، بسی کمتر از آن‌چیزی است که از چنین ملتی انتظار می‌رود...

🔻 منتشر شده در شماره ۲۶۶ هفته‌نامه

📥 farsi.khamenei.ir/weekly