یک لقمه کتاب- راه عباس شدن-۲

774241256 170064

یک لقمه کتاب- راه عباس شدن

سبک زندگی ابالفضلی:
عباس عباس شد به یمن همین فراز، سبک زندگی ابالفضلی های عالم چنین بوده است، "تا باد چنین بادا!"


"أَشْهَدُ أَنَّكَ لَمْ تَهِنْ وَ لَمْ تَنْكُلْ "
گواهی می دهم که براستی تو سستی نکردی و سر نتافتی ...کوتاهی نکردی و شانه خالی نکردی...
دیگر در اوج خستگی ها و کسالت ها اینگونه نام عباس خط شکن خواهد شد:
به برکت حقیقت این مضمون زیارت عباس علیه السلام

سبک زندگی
راه عباس شدن
ولادت قمربنی هاشم
زیر خیمه حسین