یک لقمه کتاب- انسان ۲۵۰ساله

انسان۲۵۰ساله

 
 امام سجاد در عاشورای سال۶۱هجری به امامت رسیدند و در سال ۹۴ مسموم و شهیــد شدند. در تمامِ این مدت آن بزرگوار همان هدف را دنبال کردند.
اکنون با این بینش ، جزئیاتِ کارِ امام سجاد علیه السلام را پیگیری کنید که چه مراحلی را پیمودند و چه تاکتیک هایی را به کار بردند و چه موفقیت هایی را بدست آوردند.
 تمام جملاتی که آن حضرت بیان کردند و حرکاتی که داشتند و دعاهایی که خواندند و مناجات ها و راز و نیازهایی که بصورت صحیفه سجـادیه درآمده است ، تمامِ اینها را با توجه به آن خطِ کلی باید تفسیر کرد .
 
همچنین موضع گیری های امام در طولِ امامت: 
۱- موضع گیری در برابرِ عبیدالله بن زیاد و یزید که بسیار شجاعانه و فداکارانه بود.
۲- موضع گیری در مقابلِ مسرف بن عقبة ، کسی که در سالِ سومِ حکومتِ یزید و به امرِ او مدینه را ویران کرد و اموالِ مردم را غارت نمود.
* در اینجا موضع گیریِ امام بسیار نرم و ملایم بود.
۳-حرکتِ امام در رویارویی با عبدالملک بن مروان ، قوی ترین و هوشمندترینِ خلفای بنی امیه ، که گاهی تند و گاهی ملایم بود.
۴- برخورد با عمربن عبدالعزیز.
۵-برخوردهای امام با اصحاب و یاران و توصیه هایی که به دوستانشان داشتند.
۶- برخورد با علمای درباری و‌ وابسته به دستگاه های ستمگرِ حاکم.
 
 تمامِ این برخوردها و حرکت ها را باید با دقت بررسی کرد. و من تصورم این است که با توجه به این خط کلی ، تمامِ جزییات و حوادث معناهای بسیار رسا و شیوایی پیدا می کنند.
 
 اگر چنانچه با این توجه ، واردِ زندگیِ امام سجاد بشویم ، آن بزرگوار را انسانی می یابیم که در راهِ این هدفِ مقدس که عبارتست از : تحقق بخشیدن به حکومتِ خدا در زمین و عینیت بخشیدن به اسلام ، تمامِ کوششِ خود را به کار برده و از پخته ترین و کارآمدترین فعالیت ها بهره گرفته است...
 
انسان250ساله
امام سجاد
زیر خیمه حسین