یک لقمه کتاب- شاخص های نهضت حسینی

یک لقمه کتاب-  شاخص های نهضت حسینی

 
الهی بودن
عزت مداری
شجاعت
همراهی توأمان منطق و عاطفه
ایستادگی تا پای  جان
حساب‌شدگی و دقت در چینش‌ها

 

منطق و عاطفه
الگو
حجت الاسلام علوی
تنهاعلاج
زیر خیمه حسین