694083811 29793

یادآوری

 
پیشنهادها و تکالیف تشکیلاتی که در جلسات اخلاق تشکیلاتی٢ ذکر شد:
 مطالعه ی نامه ٥٣ نهج البلاغه و استخراج ٥ روش عملیاتی از آن و به کارگیری آنها در مجموعه های تشکیلاتی
با توجه به مباحث گفته شده، به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
١- اخلاق تشکیلاتی چیست؟
٢- جایگاه اخلاق تشکیلاتی کجاست؟
٣- هدف اخلاق تشکیلاتی چیست؟
٤- فایده ی اخلاق تشکیلاتی چیست؟
٥- چه کنیم تا اخلاق تشکیلاتی داشته باشیم؟
 
 دوره بدريون٢
تشكيلات 
اخلاق تشكيلاتي
حجت الاسلام علوی
 

814710536 29779

یادآوری

 
پیشنهادها و تکالیف تشکیلاتی جلسات اخلاق تشکیلاتی (١)
 
مطالعه و تأمل موارد زیر از منظر مباحث تشکیلاتی 
١- زیارتنامه ی حضرت ابوالفضل (ع)
٢- نامه ی 53 نهج البلاغه
٣- کتاب سنن النبی از علامه طباطبایی (ره)
٤- کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) همراه با تکمیل احادیث و سرفصل‌های تشکیلاتی
 
دوره بدريون٢
دوره تخصصي تشكيلات 
اخلاق تشكيلاتي 
 

766025331 29782 592866565 29788 

آموختنی ها- آنچه در جلسات اخلاق تشکیلاتی (٢) آموختیم

 
اخلاق تشکیلاتی با رفتار تشکیلاتی متفاوت است.
در مدیریت رفتار شاخص است ولی تشکیلات بیشتر بر ساختار تأکید دارد.