814710536 29779

یادآوری

 
پیشنهادها و تکالیف تشکیلاتی جلسات اخلاق تشکیلاتی (١)
 
مطالعه و تأمل موارد زیر از منظر مباحث تشکیلاتی 
١- زیارتنامه ی حضرت ابوالفضل (ع)
٢- نامه ی 53 نهج البلاغه
٣- کتاب سنن النبی از علامه طباطبایی (ره)
٤- کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) همراه با تکمیل احادیث و سرفصل‌های تشکیلاتی
 
دوره بدريون٢
دوره تخصصي تشكيلات 
اخلاق تشكيلاتي 
 

145064090 27818

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

آخرین جلسه فصل ۲
دوره مطالعاتی بهار اندیشه 
 
توحید وطبقات اجتماعی 
 تاثیرات روانی توحید
 
با حضور: 
حجت الاسلام علوی
 
 دوشنبه ۱۲ آذر
 ساعت ۱۸ 
 عمارت صادقیه
 

941178660 29509

1-ویژگی های کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

2-جزوۀ ترتیبی و موضوعی
3-معرفی منابعی برای کار بیشتر
4-فهرستی ازپیشنهادات
5-بررسی شیوه های کلاس داری استاد سید علی حسینی
6-دعوتی برای نوشتن
7-الهیات اجتماعی از توحید تا تمدن
8-مروری برداده های کتاب شناسی
9-#رهبر_قرآنی (شناخت ابعاد وجودی رهبری عزیزمان)
10-هنر استاد سید علی حسینی از زبان دیگران
11-روش ها و مبانی فکری موجود در اثر
12-اولویت شناسی در بحث توحید
13-اصل توحید برای نظام جامعه چه پیشنهاد می دهد؟
14-توحید در جهان بینی 
15-توحید در ایدئولوژی