526589193 259954

به همت معاونت پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان یزد، پنجمین کارگاه ملزومات سلوک پژوهشی در باز آفرینی متون دینی با حضور اساتید و طلاب در سالن امام خمینی رحمه الله علیه برگزار گردید.

 
ملزومات سلوک پژوهشی
حجت الاسلام علوی
حوزه علمیه خواهران
 

131395671 178135

 دومین جلسه کارگاه باز آفرینی متون دینی با حضور حجت الاسلام علوی در تاریخ پنجشنبه مورخ 22/1/98 در مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان یزد برگزار شد.

 
1- طرح کادر سازی ویژه اساتید و طلاب سطح 3 و4 
 
 
متون دینی 
ملزومات سلوک پژوهشی در بازآفرینی متون دینی
حوزه علمیه
کادرسازی
 

791853369 707271

برای رسیدن به نوشتن هدفمند باید مطالعه ی هدفمند داشت.

 
به همت معاونت پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان یزد، سومین کارگاه ملزومات سلوک پژوهشی در باز آفرینی متون دینی با حضور اساتید، طلاب سطح چهار و سطح سه در سالن امام خمینی رحمه الله علیه برگزار گردید.
 
 
ملزومات سلوک پژوهشی
حجت الاسلام علوی
حوزه علمیه خواهران