پای منبر

? #پای_منبر
#حجت_الاسلام_علوی
2⃣ قسمت دوم

فاطمیه بهترین الگو برای انسان هاست که بسیاری از شاخصهای عمیقش همچنان گمنام و کشف نشده است. بهترین و دقیق ترین شاخص ها را در فاطمیه مشاهده می کنید. از عالم خانواده تا عالم اجتماع به معارف فاطمی نیازمندیم. الگوهای فاطمی الگوهای گمنامی هستند.
دو جریان در فاطمیه قابل تامل است:
جریان اول: کسانی که در آن سال در مدینه فاطمی نشدند.
اینها چه کسانی بودند؟ چه شاخصهایی آنها را به این انتخاب کشاند؟
افرادی که داری صفات ذیل بودند
۱ منفعت طلبی
۲ تعصب بیجا
۳_نادانی
۴_شکم پرستی
۵_حسادت
و...
جریان عاشورا هم مشابه فاطمیه است برای شخصیتهایی مثل شمر.

جریان دوم: کسانی که فاطمی شدند...

فهم سیاست های حضرت فاطمه(س) کار انسانهای بادرایت و باهوش است.
ایشان برای یاری امام خود وارد اجتماع شدند. ایشان قبل از هوشمند بودن انسانی بزرگ منش بودند. انسانهای بزرگ منش به اهدافشان بیش ازخود فکر میکنند. اهداف بلندی در ذهن دارند که دغدغه شان است.
حضرت فاطمه (س)حتی در جریان دفنشان هم با درایت بودند و سعی کردند بیشتر به تحقق هدفشان که روشنگری جریان ولایت بود بپردازند. برای همین دفن شبانه را به عنوان یک راهبرد انتخاب کردند. ایشان از ماجرای دفنشان هم بهترین بهره را برای کمک به جریان حق بردند.
لایه های پنهان زندگی ایشان را بیابید. لایه های پنهان زیادی در این جریان مورد غفلت قرار گرفته است.
دانشگاه آزاد یزد، هیئت دانشجویی فاطمه الزهرا (س)

#فاطمیه
#حجت_الاسلام_علوی
#زیر_خیمه_حسین