پای منبر

? #پای_منبر
#حجت_الاسلام_علوی
1⃣ قسمت اول
اگر به زندگیمان نگاه کنیم هر لحظه آن، سرشار از تصمیم ها و انتخابهایی است. وقتی به انتخاب های خود، خانواده و فراتر از آن به انتخابهای یک تشکل یا ملت نگاه می کنید به مفهوم ملاک و شاخص میرسید. انتخاب ها بر پایه و مبنای شاخصهاست. انتخابها از ملاک هایی سرچشمه میگیرد. شاخص ها و ملاک ها یکی از مهم ترین مسائلی است که باید به آن پرداخت.
مساله بعدی این است که این شاخصها چطور جمع بندی میشود؟ مجموعه شاخصها و جمع بندی آن در کوتاه ترین زمان ممکن و در یک عملیات پنهان و البته سریع شکل میگیرد. تعداد زیادی از شاخصهای محسوس و حتی نامحسوس در کسری از زمان، شما را به انتخاب و تصمیم میرساند.
انسانها دانسته یا ندانسته برای یافتن شاخصها به الگوها نگاه ویژه ای دارند. محبت به افراد از دلایل الگو شدن آن ها برای ما هستند. الگوها بهترین راه برای مدیریت انتخابهاست. برای تصمیم گیری درست نیازمند ملاک های درست و در نتیجه الگوهای درست هستیم. الگوها در خلاصه ترین و کوتاه ترین حالت و در عین حال سریع ترین صورت ممکن, شاخصهارا منتقل میکند و ما را به تصمیم میرساند. شاخصهای به ظاهر صامت و خاموش در الگوها به حرف می آیند و سخن میگویند. مواظب دوستان و رفقا و نزدیکانتان باشید که ناخواسته الگوهای شما خواهند بود و شما را ناخواسته شکل میدهند...
اسوه ها برای هر ملتی حیاتی ترین سرمایه برای انتخابها است.

دانشگاه آزاد یزد، هیئت دانشجویی فاطمه الزهرا (س)

#فاطمیه
#حجت_الاسلام_علوی
#زیر_خیمه_حسین
@tanhaelaj