گزارش خبری

photo_۲۰۲۰-۱۲-۲۹_۱۹-۳۰-۱۵.jpg

#گزارش_خبری

🔰برگزاری اولین جلسه مصاحبه تدریس دوره جدید

📌 در راستای جذب و بکارگیری اساتید و مربیان دبیرخانه بینش مطهر یزد، #اولین مصاحبه تدریس برگزار شد.

 

🗓دوشنبه ۹۹/۱۰/۸
🏠دانشگاه آزاد اسلامی یزد، سالن کنفرانس شهیدمحمدخانی

#واحد_مربیان
#واحد_اساتید

📲@binesh_yazd
🍀 دبیرخانه بینش مطهر یزد 🍀