ششمین جلسه دانش افزایی و توانمندسازی

508080809 472329

ششمین جلسه دانش افزایی و توانمندسازی
 
ویژه اساتید و مربیان بینش مطهر 
با حضور حجت الاسلام علوی
 
موضوع نشست:
"آشنایی با اصول کلاس‌داری" (۲)
 
 
 پنجشنبه ۳۱ مرداد ساعت ۱۷ تا ۱۸ 
 دانشکده‌پیراپزشکی‌یزد
 
بینش مطهر 
حجت الاسلام علوی 
 
 @binesh_yazd