"من لا یحضره المدیر" کارگاه آشنایی با مدیریت تشکیلات و آسیبهای آن

686594971 332295

 "من لا یحضره المدیر"
کارگاه آشنایی با مدیریت تشکیلات و آسیبهای آن
 
 
حجت الاسلام علوی 
 
سرفصلهای کارگاه:
مواظب امراض مسری تشکیلات باشید!
خودت طبیب خودت باش و هم مدیر خودت
داروخانه تشکیلات: درمانهای عمومی تشکیلات
بیماریهای تشکیلاتی: تعریف، علل ایجاد و زمینه ها، نشانگان (صفات و آثار)، درمان و...
 
 17تیر
 
 عمارت صادقیه
 ثبت نام: ارسال8به 10001000900100
 @andisheyazd