گزارشی از سومین جلسه دانش افزایی و توانمندسازی ویژه اساتید و مربیان بینش مطهر

973597153 311570

 گزارشی از سومین جلسه دانش افزایی و توانمندسازی ویژه اساتید و مربیان بینش مطهر 
 
چگونه استاد بینش مطهر، شهید مطهری بشود؟
چه کنیم تا مطهری شویم؟ برای پاسخ به این پرسش باید دید استاد شهید مطهری چه میکرد؟ روش علمی و سیره عملی ایشان چگونه بود؟
 
توجه به روش مطهر از مباحثی است که میباست مورد توجه اساتید و مربیان بینش مطهر قرار گیرد. 
عواملی مانند توجه به معنویت، مطالعه فعال، فیش برداری، مساله شناسی، اولویت شناسی، تربیتهای رجال معنوی و...
 
 
حجت الاسلام علوی
دانش‌افزایی و توانمند‌سازی اساتید و مربیان
بینش مطهر
 
 آدرس‌در‌ایتا،تلگرام‌ و سروش
 @binesh_yazd